Coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra tài chính của tổ dân phố, thôn, làng, cụm dân cư