Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chữ “Thầy” - một góc nhìn!

Thầy đồ dạy học ngày xưa (Ảnh minh họa)
Thầy đồ dạy học ngày xưa (Ảnh minh họa)