Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cho phép dạy thêm - học thêm tự nguyện trong nhà trường là quyết định hợp tình và hợp lý

Việc dạy thêm, học thêm tổ chức trong nhà trường có hạn chế được tình trạng "dạy chui" (Ảnh minh họa Interrnet)
Việc dạy thêm, học thêm tổ chức trong nhà trường có hạn chế được tình trạng "dạy chui" (Ảnh minh họa Interrnet)