Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần sáng suốt với thế giới ảo

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa