Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần lên án mạnh mẽ hơn nữa đối với hành động thô bạo với phụ nữ