Ban hành “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Có cần thiết hay không?

Giúp đỡ người khuyết tật là hành vi đẹp trong ứng xử nơi công cộng (Ảnh minh họa theo Báo mới)
Giúp đỡ người khuyết tật là hành vi đẹp trong ứng xử nơi công cộng (Ảnh minh họa theo Báo mới)