Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc viết: Lãng phí được chỉ mặt, thủ phạm vẫn bặt vô âm tín