Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc viết: Chuyện “trái bắp”, “cắt cỏ” và “bóng ma” lãng phí

Đại lộ Thăng Long, nơi có chi phí cắt cỏ 53 tỉ đồng/năm.
Đại lộ Thăng Long, nơi có chi phí cắt cỏ 53 tỉ đồng/năm.