Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Án oan: Vì đâu nên nỗi?

Lời xin lỗi của cơ quan pháp luật không thể xóa nhòa được nỗi oan ức của cụ Trần Văn Thêm (ảnh minh họa)
Lời xin lỗi của cơ quan pháp luật không thể xóa nhòa được nỗi oan ức của cụ Trần Văn Thêm (ảnh minh họa)