Tư duy theo kiểu trọng bằng cấp sẽ gây nhiều hệ lụy

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)