Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trước khi Formosa Hà Tĩnh vận hành chính thức: Buộc thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị môi trường!

Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh buộc phải thay đổi công nghệ để bảo vệ môi trường.
Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh buộc phải thay đổi công nghệ để bảo vệ môi trường.