TP. HỒ CHÍ MINH: Xe “dù”, bến “lậu” hoành hành dịp cận tết