Thị trường nước mắm ổn định trở lại

Sản phẩm nước mắm tại siêu thị. Các mẫu kiểm nghiệm cho thấy, cả nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều an toàn, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.
Sản phẩm nước mắm tại siêu thị. Các mẫu kiểm nghiệm cho thấy, cả nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều an toàn, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.
Sản phẩm nước mắm tại siêu thị. Các mẫu kiểm nghiệm cho thấy, cả nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều an toàn, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top