Thái Nguyên: Công trình đường liên xã vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng