Tăng cường trợ giúp pháp lý tại một số điểm nóng khiếu kiện

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)