Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau lũ lụt bà con nông dân cần lắm cây con giống

Người dân Quảng Bình phải trèo lên nóc nhà để tránh dòng nước lũ. (Ảnh VTC New)
Người dân Quảng Bình phải trèo lên nóc nhà để tránh dòng nước lũ. (Ảnh VTC New)