VỤ TRANH CHẤP TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN:

Quyết định của UBND TPHCM phải được thực hiện