Nhiều tỉnh phía Bắc đối diện với nguy cơ bão chồng bão

Bộ đội biên phòng giúp đồng bào di dời khỏi khu vực lũ lụt, sạt lở ở miền Trung.
Bộ đội biên phòng giúp đồng bào di dời khỏi khu vực lũ lụt, sạt lở ở miền Trung.