DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH:

Người dân được góp ý vào phương án kiến trúc