Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa trang thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc: 7 năm mới xong giải tỏa, vẫn chưa thể xây