BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT PHÙNG XUÂN NHẠ:

Ngành giáo dục sẽ tiếp tục lắng nghe, đổi mới và hành động

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.