TỪ NGÀY 1.1.2017:

Mượn xe chính chủ, sẽ không bị phạt

Cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra một trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Ảnh: CAO NGUYÊN
Cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra một trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Ảnh: CAO NGUYÊN