Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Loại bỏ các hủ tục: Cần có chế tài đủ mạnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: "Hủ tục treo trâu đến chết này đã được bỏ trong lễ hội đền Đông Cuông từ năm nay".
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: "Hủ tục treo trâu đến chết này đã được bỏ trong lễ hội đền Đông Cuông từ năm nay".