NGÀY CUỐI TUYỂN SINH ĐH, CĐ ĐỢT I:

Lo thí sinh ảo tăng cao

Thí sinh đăng ký tuyển sinh tại ĐH Kinh tế quốc dân. Ảnh: D.H
Thí sinh đăng ký tuyển sinh tại ĐH Kinh tế quốc dân. Ảnh: D.H