Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hãi nhà vệ sinh trên tàu hỏa

Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet