Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huyện chỉ đạo cưỡng chế, sau 5 năm xã vẫn đang... xin ý kiến

Phần xây dựng trái phép trên đất ông Thực đã 5 năm trôi qua vẫn chưa được tháo dỡ dù đã có chỉ đạo của UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn
Phần xây dựng trái phép trên đất ông Thực đã 5 năm trôi qua vẫn chưa được tháo dỡ dù đã có chỉ đạo của UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn