Học ngoại ngữ phải là một nhu cầu tự thân

Nhiều người cho rằng để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 cần phải có lộ trình và quyết tâm thực hiện của toàn xã hội. Ảnh TRẦN VƯƠNG
Nhiều người cho rằng để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 cần phải có lộ trình và quyết tâm thực hiện của toàn xã hội. Ảnh TRẦN VƯƠNG