Hết nhập nhèm xe công - xe tư

Nhiều đơn vị khoán xe công phải tìm phương án tiết kiệm chi phí (Ảnh minh họa, theo Zing)
Nhiều đơn vị khoán xe công phải tìm phương án tiết kiệm chi phí (Ảnh minh họa, theo Zing)