Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Địa phương đầu tiên thu phí cảng biển

Từ ngày 3.1, hàng hoá thông qua cảng Hải Phòng bị thu phí cảng biển.
Từ ngày 3.1, hàng hoá thông qua cảng Hải Phòng bị thu phí cảng biển.