Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Ách tắc nghiêm trọng do đơn vị thi công

Phương tiện di chuyển khó khăn.
Phương tiện di chuyển khó khăn.