KHÁNH HOÀ:

Gia đình phó chủ tịch phường xây nhà “4 tấm” không phép

Ngôi nhà “4 tấm” gia đình ông Quang xây dựng không phép giữa TP. Nha Trang. Ảnh: NHIỆT BĂNG
Ngôi nhà “4 tấm” gia đình ông Quang xây dựng không phép giữa TP. Nha Trang. Ảnh: NHIỆT BĂNG