Đưa thông tin lên trang điện tử của cơ quan, đơn vị như thế nào cho hiệu quả?

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Hồng Bàng TP Hải Phòng.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Hồng Bàng TP Hải Phòng.