Đối xử trái pháp luật, kể cả đối với kẻ trộm chó, cũng phải xử lý nghiêm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa