Di dời cảng Hoàng Diệu ra Lạch Huyện tại Hải Phòng: Là nhu cầu bức thiết

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác xây dựng cảng Lạch Huyện.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác xây dựng cảng Lạch Huyện.