Từ gói thầu xây dựng bãi rác Hòa Phú, Đắk Lắk:

Đăk Lăk: Cần nâng cao trách nhiệm địa phương trong việc quản lý tiền vay

Biên bản mở thầu.
Biên bản mở thầu.