Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Đại chiến” với kiến ba khoang

Bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì bị kiến ba khoang tấn công.
Bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì bị kiến ba khoang tấn công.