Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chưa có chủ trương xây cáp treo trên Sơn Trà