VỤ TRANH CHẤP ĐẤT RỪNG Ở HUYỆN HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH:

Chủ tịch huyện “bác” phán quyết của 3 cấp tòa!