Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần kiểm tra, làm rõ việc trùng tu, sửa chữa di tích Thành cổ Sơn Tây

Cổng thành cổ Sơn Tây bị “nhốt” vào lồng sắt (chụp ngày 4.1).Ảnh: ĐỨC VÂN
Cổng thành cổ Sơn Tây bị “nhốt” vào lồng sắt (chụp ngày 4.1).Ảnh: ĐỨC VÂN