Điểm nhấn trong tuần

Xâm hại tình dục ở trẻ em: Con số phát hiện mới chỉ là rất nhỏ

Những con số về các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em tại Việt Nam hiện nay đang khiến nhiều người lớn giật mình, dù đó chỉ mới là bề nổi.
Những con số về các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em tại Việt Nam hiện nay đang khiến nhiều người lớn giật mình, dù đó chỉ mới là bề nổi.
Những con số về các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em tại Việt Nam hiện nay đang khiến nhiều người lớn giật mình, dù đó chỉ mới là bề nổi.
Lên top