Vụ tham nhũng tại VDB Đắc Lắc - Đắc Nông: Tòa tuyên 3 án chung thân

Võ Tấn Đạt (ngoài cùng), Lâm Hữu Hạnh (thứ hai) bật khóc, Vũ Việt Hùng (giữa) vẫn tỏ ra bình thản.
Võ Tấn Đạt (ngoài cùng), Lâm Hữu Hạnh (thứ hai) bật khóc, Vũ Việt Hùng (giữa) vẫn tỏ ra bình thản.
Võ Tấn Đạt (ngoài cùng), Lâm Hữu Hạnh (thứ hai) bật khóc, Vũ Việt Hùng (giữa) vẫn tỏ ra bình thản.
Lên top