Vĩnh biệt cha đẻ của tác phẩm Hòn đất

Vợ chồng nhà văn Anh Đức thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường miền Đông Nam bộ (tỉnh Tây Ninh), năm 1970
Vợ chồng nhà văn Anh Đức thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường miền Đông Nam bộ (tỉnh Tây Ninh), năm 1970
Vợ chồng nhà văn Anh Đức thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường miền Đông Nam bộ (tỉnh Tây Ninh), năm 1970
Lên top