Việt Nam là đối tác ưu tiên của OECD ở Đông Nam Á

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh phát biểu tại tọa đàm.
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh phát biểu tại tọa đàm.
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh phát biểu tại tọa đàm.
Lên top