Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hoá: Tham nhũng tiền chính sách của học sinh

Bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Giaoduc.net.vn
Bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Giaoduc.net.vn
Bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Giaoduc.net.vn
Lên top