Trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa và trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. (Ảnh: Xuân Trường)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa và trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. (Ảnh: Xuân Trường)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa và trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. (Ảnh: Xuân Trường)
Lên top