Tổng thống Obama dự kiến lễ Chùa Ngọc Hoàng ở TPHCM

Chùa Ngọc Hoàng.
Chùa Ngọc Hoàng.
Chùa Ngọc Hoàng.
Lên top