Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh bất ngờ không bắt tay nhau

Lên top