Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Chuyên nghiệp, hiện đại tuổi 60.

Tàu thả phao báo hiệu hiện đại
Tàu thả phao báo hiệu hiện đại
Tàu thả phao báo hiệu hiện đại
Lên top