Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào: Hòa hợp dân tộc là xu thế tất yếu

Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào tại New York.
Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào tại New York.
Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào tại New York.
Lên top