Tiếng Anh: Nhiều người biết, ít người thạo

Ông Hồ Ngọc Dần, Giám đốc Cty Dịch thuật Chất lượng cao. Ảnh: L.V
Ông Hồ Ngọc Dần, Giám đốc Cty Dịch thuật Chất lượng cao. Ảnh: L.V
Ông Hồ Ngọc Dần, Giám đốc Cty Dịch thuật Chất lượng cao. Ảnh: L.V
Lên top